Nexen4Games

Nexen4Games

Programi na kojima učestvuje

Dan 1

Velika sala:

12:00 - Ceremonija otvaranja festivala

Mala sala:

16:30 - Nasilje u igricama

Dan 2

Velika sala:

12:00 - BTF Show Time 19:00 BTF FILM - Najveći balkanski challenge 20:00 - Ceremonija zatvaranja

NAPOMENA: Svi jutjuberi su tokom oba dana festivala, slobodni za fotografisanje s vama, po njihovoj volji, osim kada učestvuju u nekom programu.